Thư Đại diện Tòa Thánh gửi hàng giáo phẩm và tín hữu Việt Nam