• Nhà thờ Chính tòa Washington (23.9.2015)

  Nhà thờ Chính tòa Washington (23.9.2015)
 • Gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ (23.9.2015)

  Gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ (23.9.2015)
 • Gặp gỡ các nữ tu

  Gặp gỡ các nữ tu
 • Gặp gỡ các nữ tu

  Gặp gỡ các nữ tu
 • Gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể

  Gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể
 • Tranh bé Sophie Cruz: "‘Con và bạn con yêu thương nhau, màu da không quan trọng.’

  Tranh bé Sophie Cruz:
 • Nhà thờ Chính tòa Washington (23.9.2015)
 • Gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ (23.9.2015)
 • Gặp gỡ các nữ tu
 • Gặp gỡ các nữ tu
 • Gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể
 • Tranh bé Sophie Cruz: