• Tiết mục múa của trường khiếm thính Hy Vọng

  Tiết mục múa của trường khiếm thính Hy Vọng
 • Hợp ca của Mái ấm Như Nghĩa

  Hợp ca của Mái ấm Như Nghĩa
 • Bài hát giáng sinh của Mái ấm Bừng Sáng

  Bài hát giáng sinh của Mái ấm Bừng Sáng
 • Mái ấm khiếm thị Thiên Ân

  Mái ấm khiếm thị Thiên Ân
 • Nhóm Hoa Hồng và Mai Cát

  Nhóm Hoa Hồng và Mai Cát
 • Nhà thờ Chánh tòa (25.12.2015)

  Nhà thờ Chánh tòa (25.12.2015)
 • Một bạn khiếm thính dâng lễ vật

  Một bạn khiếm thính dâng lễ vật
 • Người khuyết tật dâng lời nguyện tín hữu

  Người khuyết tật dâng lời nguyện tín hữu
 • Thầy Phong - Mái ấm Thiên Ân - chia sẻ

  Thầy Phong - Mái ấm Thiên Ân - chia sẻ
 • Em Giang Tử Lương bày tỏ khát vọng

  Em Giang Tử Lương bày tỏ khát vọng
 • Chị Tư - Mái ấm Hồng Ân

  Chị Tư - Mái ấm Hồng Ân
 • Một người khiếm thị công bố Lời Chúa

  Một người khiếm thị công bố Lời Chúa
 • Tiết mục múa của trường khiếm thính Hy Vọng
 • Hợp ca của Mái ấm Như Nghĩa
 • Bài hát giáng sinh của Mái ấm Bừng Sáng
 • Mái ấm khiếm thị Thiên Ân
 • Nhóm Hoa Hồng và Mai Cát
 • Nhà thờ Chánh tòa (25.12.2015)
 • Một bạn khiếm thính dâng lễ vật
 • Người khuyết tật dâng lời nguyện tín hữu
 • Thầy Phong - Mái ấm Thiên Ân - chia sẻ
 • Em Giang Tử Lương bày tỏ khát vọng
 • Chị Tư - Mái ấm Hồng Ân
 • Một người khiếm thị công bố Lời Chúa