• Đức Hồng y Gioan Baotixita nguyện chúc Giáng sinh

  Đức Hồng y Gioan Baotixita nguyện chúc Giáng sinh
 • Tam ca Thủy Tiên, Phương Anh và Phương Vy

  Tam ca Thủy Tiên, Phương Anh và Phương Vy
 • Đêm của Lòng Thương Xót

  Đêm của Lòng Thương Xót
 • TTMV (18.12.2015)

  TTMV (18.12.2015)
 • Dòng Mến Thánh giá Tân Việt

  Dòng Mến Thánh giá Tân Việt
 • Nhóm Saigon Ladies singers

  Nhóm Saigon Ladies singers
 • Tam ca linh mục: Đăng Linh, Cao Thăng và Hoàng Chương

  Tam ca linh mục: Đăng Linh, Cao Thăng và Hoàng Chương
 • Đức Hồng y Gioan Baotixita nguyện chúc Giáng sinh
 • Tam ca Thủy Tiên, Phương Anh và Phương Vy
 • Đêm của Lòng Thương Xót
 • TTMV (18.12.2015)
 • Dòng Mến Thánh giá Tân Việt
 • Nhóm Saigon Ladies singers
 • Tam ca linh mục: Đăng Linh, Cao Thăng và Hoàng Chương