Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1348 | Cập nhật lần cuối: 7/21/2020 2:52:31 PM | RSS

Lm. Thomas Weinandy
Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org
Thuyết minh: Như Yến
Biên tập: Sơn Nữ SPC
Truyền thông HĐGMVN thực hiện

Ảnh: churchofjesuschrist.org