Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 228 | Cập nhật lần cuối: 6/4/2020 10:52:31 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Lm. Thomas Weinandy
Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org
Thuyết minh: Như Yến
Biên tập: Sơn Nữ SPC
Truyền thông HĐGMVN thực hiện

Ảnh: churchofjesuschrist.org