Lời Sống tháng 04/2024: Chứng Nhân Chúa Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 71 | Cập nhật lần cuối: 5/23/2024 10:54:25 PM | RSS

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban,

các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại

và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

(CVTĐ 4, 33)

Lời này đến vào mùa Phục sinh, với sự tự do trọn vẹn của người đã tiếp nhận sứ điệp Tin mừng, mời gọi chúng ta cũng nên chứng nhân cho biến cố đánh dấu giòng lịch sử: Chúa Giêsu đã sống lại!

Để hiểu tường tận ý nghĩa của câu này trích từ sách Công vụ Tông đồ, nên trích câu đi trước câu này: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (4, 32).

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban,

các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại

và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Bản văn trình bày cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên được sức mạnh quyền năng của Thánh Thần làm cho sống động, đặc trưng là sự hiệp thông thúc đẩy họ công bố cho tất cả mọi người Tin mừng Đức Kitô đã sống lại.

Trước Lễ Hiện Xuống, họ chính là những người hoảng sợ và mất tinh thần trước những điều xảy ra và bây giờ họ ra trước công chúng. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà họ được giải thoát khỏi những lo sợ và họ sẵn sàng làm chứng cho đến chết. Lúc đó chỉ có một tâm một lòng, họ thực hành lòng thương yêu nhau đến chỗ để chung của cải: chính thực tại này tiếp tục lôi kéo số người càng ngày càng đông.

Là những người đi theo Chúa Giêsu, họ đã nghe lời Người, đã sống với Người trong việc phục vụ và thương yêu những người rốt hết, bệnh tật, họ đã thấy tận mắt những việc lạ lùng Chúa Giêsu làm, cuộc sống họ thay đổi, vì được kêu gọi sống theo một quy luật mới, họ là những chứng nhân đầu tiên cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa con người. Nhưng đối với chúng ta, những người theo Chúa Giêsu ngày nay, việc làm chứng này có ý nghĩa gì?

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban,

các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại

và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Cách thế hữu hiệu nhất để làm chứng cho Chúa Phục Sinh là cho thấy rằng Người sống động và ở giữa chúng ta. “Nếu chúng ta sống Lời Người dạy, […] bằng cách giữ cháy sáng trong tâm hồn tình yêu đối với người thân cận, nếu ta đặc biệt nỗ lực luôn luôn gìn giữ lòng thương yêu nhau giữa chúng ta, thì Chúa Phục Sinh sẽ sống trong chúng ta, Người sẽ sống giữa chúng ta và sẽ lan tỏa ra chung quanh ánh sáng và ân sủng của Người, sẽ biến đổi môi trường với những kết quả khôn lường. Và chính Người, qua Thánh Thần, sẽ hướng dẫn bước đi và những hoạt động của chúng ta; chính Người sẽ xếp đặt những tình huống và cho chúng ta có cơ hội để mang sự sống của Người đến cho những ai cần đến Người” (Chiara Lubich, Lời Sống tháng 1 -1986).

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban,

các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại

và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Chị Margaret Karam, chủ tịch Phong trào Focolare, đã viết: "Anh em hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 16,15) là lời trao phó đặc biệt mà cách đây 2000 năm các tông đồ đã trực tiếp nhận lấy từ Chúa Giêsu và đã thay đổi giòng lịch sử. Ngày nay Chúa Giêsu cũng ngỏ với chúng ta cùng một lời mời gọi: Người trao cho chúng ta việc đưa Người đến thế gian với tất cả tính sáng tạo, tài năng và sự tự do mà chính Người đã ban cho chúng ta.” (Được Kêu Gọi và Sai Đi, 15 tháng chín 2023).

Đó là lời loan báo “không chấm dứt với cái chết của Người, hơn thế, còn có sức mạnh mới sau cuộc phục sinh và Thánh Thần hiện xuống, khi các tông đồ trở thành những chứng nhân can đảm cho Tin mừng. Và sau đó việc ủy nhiệm các ngài đã đến với chúng ta ngày nay. Qua tôi, qua mỗi người chúng ta, Thiên Chúa muốn tiếp tục kể lịch sử tình yêu của Người cho những người chúng ta chia sẻ đoạn đường ngắn hoặc dài trong cuộc sống” (Được Kêu Gọi và Sai Đi, 15 tháng chín 2023).

Do Patrizia Mazzola thực hiện cùng với nhóm Lời Sống