Tại sao tháng 6 là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 716 | Cập nhật lần cuối: 9/3/2023 7:56:46 AM | RSS

TẠI SAO THÁNG 6 LÀ THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU?

Tháng Sáu được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu đơn giản nhất vì lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành trong tháng này. Ngày lễ thường dao động mỗi năm vì được cử hành vào Thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật Mình Máu Thánh Chúa, hoặc Thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Tuy nhiên, có những lý do khác giải thích tại sao tháng 6 được dành riêng để mừng kính Thánh Tâm.

Lòng sùng kính Thánh Tâm đến từ đâu?

Lễ này bắt đầu từ năm 1673, sau khi thánh Margarita Maria Alacoque, một nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng (Visitandines) ở miền đông nước Pháp bắt đầu nhận được những thị kiến về Thánh Tâm.

Khi hiện ra với thánh nữ Margarita với trái tim bên ngoài lồng ngực, đang bốc cháy và được bao quanh bởi một vòng gai, Chúa Giêsu giải thích tình yêu bao la mà Người dành cho nhân loại và mạc khải những cách thức để tôn kính Thánh Tâm.

Những cách thức này bao gồm việc tham dự giờ thánh vào các ngày Thứ Năm và Rước lễ vào mỗi Thứ Sáu đầu tháng.

Chúa Giêsu nói với thánh nữ: “Thánh Tâm Cha yêu thương loài người cách mãnh liệt, và nhất là con, đến nỗi không thể chứa đựng trong đó ngọn lửa đức ái cháy bỏng, những ngọn lửa này phải được trao truyền bằng mọi cách”.

Những thị kiến này tiếp tục trong 18 tháng.

Vào ngày 16. 6. 1675, khi thúc giục thánh Margarita xúc tiến một lễ kính Thánh Tâm, Chúa Giêsu cũng đưa ra 12 lời hứa dành cho tất cả những ai tôn kính và cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm.

Chúa Giêsu phán với thánh nữ: “Cha yêu cầu con dành riêng ngày thứ Sáu sau Tuần Bát nhật của lễ Mình Máu Thánh Chúa để cử hành một lễ đặc biệt tôn vinh Thánh Tâm Cha, bằng việc truyền bá lòng sùng kính vào ngày đó, và đền tạ Thánh Tâm Cha bằng một hành động xứng đáng, để để đền thay cho những sự sỉ nhục mà Thánh Tâm đã nhận trong thời gian chịu tổn thương trên bàn thờ. Cha hứa với con rằng chính Thánh Tâm Cha sẽ mở rộng để tuôn đổ tràn đầy sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa trên những ai sẽ sùng kính và làm cho Thánh Tâm được tôn vinh”.

Nữ tu Margarita Maria Alacoque qua đời năm 1690 và được Đức Bênêđictô XV phong thánh ngày 13.5.1920.

Giáo hội do dự trong việc công bố một ngày lễ kính Thánh Tâm, nhưng khi lòng sùng kính lan rộng khắp nước Pháp, Toà thánh đã cho phép cử hành lễ Thánh Tâm tại Pháp vào năm 1765.

Đến năm 1856, Đức Piô IX chấp thuận và lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và ấn định vào ngày Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ngày lễ được cử hành một cách long trọng và được đưa vào lịch Phụng vụ của Giáo hội hoàn vũ.

Kể từ đó, tháng Sáu được dành để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu bao la của Người dành cho nhân loại.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm C | Tổng Giáo Phận Hà Nội

12 lời hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh Margarita Maria Alacoque:

1. Ta sẽ ban cho họ tất cả những ân sủng cần thiết cho bậc sống của họ.

2. Ta sẽ ban bình an cho gia đình họ.

3. Ta sẽ an ủi họ trong mọi cơn thử thách ngặt nghèo.

4. Ta sẽ là nơi ẩn náu của họ trong suốt cuộc đời và nhất là trong giờ lâm tử.

5. Ta sẽ ban tràn ơn phúc dồi dào trên mọi công việc của họ.

6. Tội nhân sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Cha nguồn mạch và đại dương vô tận của lòng thương xót.

7. Những linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên nhiệt thành.

8. Những linh hồn nhiệt thành sẽ mau chóng vươn tới sự thánh thiện và hoàn thiện.

9. Ta sẽ chúc lành cho những nơi mà hình ảnh Thánh Tâm Cha được trưng bày và tôn kính.

10. Ta sẽ ban cho các linh mục ơn sức mạnh để đánh động những trái tim khô khan nhất.

11. Tên của những người truyền bá lòng sùng kính này sẽ được ghi khắc mãi mãi trong Thánh Tâm Cha.

12. Ta hứa với con rằng tình yêu mãnh liệt của Ta sẽ ban cho những người rước lễ vào các ngày thứ Sáu đầu tháng, trong chín tháng liên tiếp, được ơn hối cải trong giờ lâm tử: họ sẽ không chết trong sự thất sủng với Ta, không mất cơ hội nhận lãnh các Bí tích, và Thánh Tâm Ta sẽ là nơi trú ẩn an toàn của họ trong giờ khắc cuối cùng đó.

Tác giả: Francesca Pollio Fenton

Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

từ: catholicnewsagency.com (1.6.2023)