Cáo phó: Bà Cố Maria Hoàng Thị Ngọt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 854 | Cập nhật lần cuối: 1/23/2024 3:36:07 AM | RSS

Đại gia đình Trung Tâm Mục vụ cùng quý Giảng viên, học viên Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn xin hiệp thông cùng thân quyến Cha Giuse Vương Sĩ Tuấn - Giảng viên HVMV, cầu nguyện cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Vĩnh phúc Thiên Quốc.

Cáo phó: Bà Cố Maria Hoàng Thị Ngọt

Ban Điều Hành TTMV