Dẫn chứng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 545 | Cập nhật lần cuối: 1/16/2022 6:39:22 AM | RSS

GIỚI HẠN

Người vô thần hỏi:

- Có Thượng Đế không?

Minh Sư đáp:

- Chắc chắn không có loại Thượng Đế mà người đời nghĩ tưởng.

- Ngài muốn ám chỉ ai khi đề cập tới người đời?

- Mọi người.

Dẫn chứng

DẪN CHỨNG

Ngày kia, Minh Sư hỏi:

- Thượng Đế hiện hữu không?

Các đệ tử đồng thanh trả lời:

- Có.

Minh Sư đáp:

- Sai rồi!

Đệ tử nói:

- Không.

Minh Sư đáp:

- Lại sai.

Đệ tử hỏi:

- Câu trả lời là thế nào?

- Không có câu trả lời.

- Tại sao lại không?

Minh Sư đáp:

- Bởi vì không có câu hỏi.

Về sau, ngài cắt nghĩa:

- Nếu người ta không thể nói gì về Thượng Đế vì Ngài ở bên kia ngôn ngữ và tư duy thì làm sao người ta có thể hỏi gì về Ngài được.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net