Chiến thắng các cơn cám dỗ: Suy niệm TM CN I Mùa Chay (C)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 118 | Cập nhật lần cuối: 3/17/2019 8:08:32 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác"

I. Dẫn vào phụng vụ

Ngày nay nhiều người không tin là có ma có quỷ. Nhưng có nhiều người khác lại nhìn đâu cũng thấy ma và thấy quỷ. Giáo lý Công giáo nói chung và Thánh Kinh Kitô giáo nói riêng có nói đến ma quỷ và sự phá hoại của chúng.

Ngay trong những trang đầu Sách Phúc Âm Lu-ca chúng ta đọc hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ và Người đã chiến thắng chúng sau nhiều cám dỗ tinh vi xảo quyệt. Bài Phúc Âm Lu-ca còn gợi ý cho chúng ta biết cách Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Đó là điều rất hũu ích cho chúng ta là các tín hữu đang trên hành trình về Nhà Cha.

Nhưng không chỉ có một mình ma quý là kẻ thù của kẻ tin mà cả thế gian và xác thịt cũng là kè thù của kẻ tin. Vì thế các cám dỗ không chỉ đến từ ma quỷ mà còn đến từ thế gian và xác thịt nữa. Nhưng ba kẻ thù ấy thường được gọi chung là ma quỷ hay thế lực đen tối, kẻ thù của loài người nói chung, của các Kitô hữu nói riêng.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Lc 4,1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Gio-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giê-ru-sa-lem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Sự tinh ma xảo trá của ma quỷ: Ma quỷ lợi dụng lúc Đức Giêsu đang đói để tấn công Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Sau thất bại lần thứ nhất, chúng quay sang cám dỗ Chúa bằng mồi nhử vô cùng hấp dẫn là quyền lực vinh quang thế gian: ”Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý.” Sau thất bại lần thứ hai, chúng quay sang cám dỗ Chúa bằng mồi nhử khác cũng hấp dẫn không kém: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông!"

2. Sự sáng suốt và kiên cường của Đức Giêsu: Đọc những câu trả lời của Đức Giêsu, chúng ta thấy Ngài sáng suốt và kiên cường như thế nào.

Lời thứ nhất: ”Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa."

Lời thứ hai: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi."

Lời thứ ba: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!"

Ngoài sự sáng suốt và kiên cường, chúng ta còn thấy Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ ở một góc độ khác nữa: Đó là ma quỷ dùng ý và lời Thánh Kinh thì Đức Giêsu cũng dùng ý và lời của Thánh Kinh. Nhưng Ngài hiểu đúng ý và lời Thánh Kinh và áp dụng chúng rất chính xác vào từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc chiến đấu với kẻ thù. Vì thế mà ma quỷ chịu thua Đức Giêsu; chúng đành rút lui để chờ thời cơ khác: ”Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.”

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Tỉnh thức để không sa chước cám dỗ: Trong cuộc sống trần gian chúng ta gặp không biết bao là cám dỗ. Cám dỗ vế cơm áo gạo tiền, về chức quyền, danh vọng, về lạc thú. Chúng ta đừng để mất cảnh giác mà rơi vào cơn cám dỗ. Chúng ta đừng ảo tưởng về sức mạnh hay sự khôn ngoan của riêng mình mà hối không kịp. Chúng ta hãy sống khiêm nhường và tỉnh thức đề phòng trước bất cứ một sự việc nào xẩy ra trong cuộc đời, để không bị lừa gạt và đánh bại!

2. Cậy dựa và Thánh Thần và Lời Chúa mà chiến thắng mọi cám dỗ: Đề chống lại và chiến thắng các cơn cám đỗ của ma quỷ thế gian và xác thịt, chúng ta không thể chủ quan và ảo tưởng là mình đủ sức chống lại và chiến thắng chúng. Sức loài người của chúng ta rất giới hạn. Sức mạnh thực sự của chúng ta là Thánh Thần Thiên Chúa. Vũ khí của chúng ta là Thánh Kinh, Lời Thiên Chứa. Vì thế chúng ta cần tập sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần và siêng năng suy niệm Lời Chúa để được soi sáng và có sức chiến đầu và chiến thắng.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Chay này.

Chúng con quyết sống cảnh giác và thức tỉnh trước mọi cám dỗ đến từ ma quỷ, thế gián và xác thịt.

Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh của Ngài cho chúng con để chúng con vượt qua mọi cám dỗ và chiến thắng kẻ thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội