Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại: suy niệm Tin Mừng CN Lễ Chúa Hiển Linh (A)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 196 | Cập nhật lần cuối: 5/4/2020 7:58:09 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"...và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật:

vàng, nhũ hương và mộc dược"

I. Dẩn vào phụng vụ

Các cộng đoàn Chính Thống giáo mừng Lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày Lễ Chúa Hiển Linh của Giáo Hội Công Giáo. Ý nghĩa chính của Lễ Giáng Sinh và của Lễ Hiển Linh là Thiên Chúa đến trần gian để cứu rỗi toàn thể nhân loại trong đó phần đại đa số là dân ngoại. Ý nghĩa ấy càng đáng được đề cao trong bối cảnh thế giới hiện nay khi trong hầu hết các quốc gia, các tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số và ở nhiều nơi người Công giáo chỉ là thiểu số rất rất nhỏ.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Mt 2, 13-15.19-23)

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: “Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Is-ra-el dân tộc của Ta."

Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Ba nhà chiêm tinh hay đạo sĩ Phương Đông tượng trưng cho dân ngoại: Vào thời Đức Giêsu sinh ra thế giới của người Do-thái được phân ra làm hai: dân Do-thái hay Ít-re-en là dân riêng của Thiên Chúa và các dân không phải là Ít-ra-en tức là các dân ngoại vì chưa được biết Chúa. Ba nhà Chiêm Tinh hay Đạo Sĩ Phương Đông tượng trưng cho các thành phần ưu tú nhất của các dân ngoại.

2. Ba nhà chiêm tinh hay đạo sĩ Phương Đông - tượng trưng cho dân ngoại - đi tìm vua người Do-thái: Phúc âm không cho biết làm thế nào mà ba nhà Chiêm Tinh hay Đạo Sĩ Phương Đông nhận biết được là vua người Do-thái mới sinh ra; nhưng Phúc âm có nói đến ngôi sao xuất hiện trên bầu trời dẫn đường cho ba nhà Chiêm Tinh hay Đạo Sĩ Phương Đông tìm đến Giê-ru-sa-lem là thủ đô của nước Do-thái thời bấy giờ. Các ngài đã đến đúng nơi có thể cung cấp thông tin về Vua người Do-thái mới sinh ra và từ đó các ngài đến được nơi mà Hai Nhi Giêsu đang ở.

3. Ba nhà chiêm tinh hay đạo sĩ Phương Đông gặp được Chúa Hài-Nhi và cha mẹ Ngài và tiến dâng lễ vật: Hài Nhi Giêsu là Vua người Do-thái đã đáp lại thiện chí và công lao của ba nhà Chiêm Tinh hay Đạo Sĩ Phương Đông nên đã cho các ngài đến được Bê-lem. Các ngài đã gặp Hài Nhi Giêsu và cha mẹ Người và đã tiến dâng lên Người những lễ vất quí giá là vàng, nhũ hương và môc dược. Vàng là sản phẩm của nhà vua, nhũ hương và mộc dược là hương liệu dùng cho việc mai táng vua dân Do-thái (I.N.R.I) 30 năm sau.

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúng ta cũng hãy lên đường đi tìm Chúa Kitô: Dù là người Công giáo, chúng ta đã biết Chúa Giêsu, vua của dân Do-thái và của mọi dân trên thế giới sinh ra ở đâu và hiện đang ở nơi nào, nhưng đễ gập được Chúa, chúng ta v ẫn phải đi tù, Người. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một số lễ vật để dâng cho Người. Trên hành trình đi tìm Chúa Giêsu, chúng ta phải biết hướng mắt lên trời để nhìn ra ngôi sao dẫn đường. Ngôi sao ấy có thể là một con người, một sự kiện, một câu Lời Chúa hay một câu lời người.

2. Nhiều người đang tìm kiếm Chúa như chúng ta nên chúng ta phải sống làm sao để thành sao dẫn họ đến với Chúa: Ba nhà Chiêm Tinh hay Đạo sĩ Phương Đông tìm được Chúa Giêsu là nhờ có ngôi sao dẫn đường và thông tin chính xác từ nhà chức trách ở Giê-ru-sa-lem. Tương tự như thế, nhiều người thời nay đi tìm Chúa cũng chỉ có thể tìm ra Người nếu họ có được sao dẫn đường và thông tin chính xác của những người đã biết và gặp Chúa. Mỗi Kitô hữu chúng ta phải là sao dẫn đường và phải cung cấp thông tin chính xác về Chúa cho những con người ấy. Đó là trách nhiệm và vinh dự của chúng ta.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội