Cáo phó: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Trà

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 246 | Cập nhật lần cuối: 11/12/2023 12:41:22 PM | RSS

Đại gia đình Trung Tâm Mục vụ cùng quý Giảng viên, học viên Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn xin hiệp thông cùng tang quyến cầu nguyện cho Cụ Ông Phêrô sớm được hưởng vĩnh phúc Thiên Quốc.

Cáo phó: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Trà