Có những nỗi đau

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 308 | Cập nhật lần cuối: 10/3/2020 12:22:57 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Đã từng đau khổ thật nhiều

Nỗi đau lớn nhất xuyên tâm hồn Thầy

Phải chăng là những mạo gai

Trận đòn xé nát thân Ngài, Ngài ơi!

*

Đớn đau không tả bằng lời

Mà lòng hạnh phúc vì người tín trung

Nỗi đau xé rách tận cùng

Tông đồ bán Chúa bao đồng hỡi ôi!

*

Nỗi đau chối Chúa, chối Người

Nỗi đau môn đệ tơi bời bỏ rơi

Nỗi đau đầy ứ nghẹn lời

Vẫn thời tế nhị với người bất trung.

*

Nỗi đau nhức nhối tận cùng

Nỗi đau giữ lại trong lòng riêng mang

Yêu Thương Ngài mãi sẵn sàng

Gà vừa dứt tiếng hai hàng lệ rơi.

*

Chúa không trách móc một lời

Ánh nhìn Ngài gởi nụ cười bao dung

Nỗi đau chịu đến tận cùng

Xác treo thập giá nương long máu trào.

Suối nguồn ân phúc gởi trao.

Kim Hải

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn