Mừng 14 tân Linh mục TGP Sài Gòn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 558 | Cập nhật lần cuối: 8/1/2018 12:10:20 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Tháng Sáu, mùng Tám, ngày thứ Sáu

Thánh Tâm, mở tâm ban chung tâm

Giáo phận Sài Gòn mừng lễ lớn

Tâm hồn tín hữu hòa Thánh Tâm.

Nhà thờ Đức Bà chuông gióng giả

Mời gọi tụ về để hiệp tâm

Tạ Thánh Tâm Chúa – nguồn ái tuất

Ban thêm những người giảng Phúc Âm.

*

Mười bốn chàng trai giỏi giữa đời

Chúa bứng đem trồng riêng một nơi

Mười năm biến luyện thành người mới

Nên những ngư dân chài lưới người.

Chúa đã gọi tên – Ngài đã chọn

Người nghe tiếng gọi – người đáp lời.

Phúc thay ai sống đời thiện hảo

Đẹp thay bước chân người cứu đời.

Lời Đức Giám Quản vắn mà sâu

“linh mục sinh ra để đi hầu,

Dâng tiếp hy tế trên thập giá,

Để nên Trái Tim Chúa đâm thâu.

Lắng nghe để lòng người được mở,

Nói sao cho đời bớt cơ cầu

Đối Thoại Liên Tôn là quan yếu,

Từ thiện, truyền thông với toàn cầu.”

*

Chúc người trong Chúa luôn hân hoan,

Thi hành tác vụ bậc độc thân,

Không để bạc tiền làm lôi cuốn,

Khiêm tốn vâng lời Đấng Chủ Chăn.

Rao giảng những điều người xác tín,

Sống điều đã tin dẫu gian nan,

Giảng điều người sống làm nhân chứng,

Thánh Linh tôn vinh Chúa trong anh.

Mừng 14 tân Linh mục TGP Sài Gòn

Hòa Duyên (tháng 6/ 2018)