Song thân Đức Maria

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 741 | Cập nhật lần cuối: 11/1/2018 8:51:04 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Xem quả thì sẽ biết cây
Mẹ cha phúc đức lòng đầy cậy trông
Chúa luôn yêu kẻ thật lòng
Cuộc đời phó thác vào trong tay Ngài

Ma-ri-a, cha mẹ Ngài
Thánh Gio-an với An nà hằng trông
Tuổi cao, sức yếu luôn mong
Tiếng trẻ thơ khóc ở trong nhà mình

Hồng Ân Thiên Chúa An bình
Hạ sinh yêu quý thân hình Mary
Lại yêu đặc biệt hơn khi
Tuyển chọn làm Mẹ chính vì Chúa Con

Phúc cho nơi mắt các con
Thấy công trình Chúa nơi Con tỏ tường
Lạy đấng tổ phụ ...luôn thương
Ban ơn diễm phúc cho người làm cha

Cùng người làm mẹ : Đức Bà
Vì qua hai thánh ơn sa xuống trần
Là Chúa Giê-su giáng trần
Một Đấng Cứu Thế bao lần dân mong

Ca ngợi hai thánh với lòng
Biết ơn vì nhận Phúc Hồng Chúa thương.

Song thân Đức Maria

Lễ kính hai thánh Gioakim và Anna

Kim Hải