Thập giá nói gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 483 | Cập nhật lần cuối: 11/18/2019 11:25:36 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhìn lên đỉnh núi Can-vê
Người ơi có nhớ chiều tê tái lòng
Mũi đinh đâm cạnh Nương long
Máu hồng tươi thắm vuông tròn LỜI KINH...

Trên cao Chúa ở một mình
Con nhìn lên đỉnh thấu tình Người ban
Chúa ơi, đồi vắng lệ tràn
Dưới chân Mẹ đứng chứa chan nỗi niềm ...

Ngày xưa Con Mẹ uy quyền
Hôm nay Con chỉ lặng yên gục đầu
Ai người có hiểu tình sâu
VÌ YÊU THẬP GIÁ _ Chúa cầu XIN VÂNG !

Màu tang nhân thế âm thầm
Loang vào tâm khảm vết đâm CON NGƯỜI
Chúa Trời ơi, Chúa con ơi!
Vết đâm nào đóng rã rời xác thân...!

Xin cho con được thông phần
Vào Cuộc Thương Khó vì yêu con người
Với đòn đánh với máu rơi
Người đã rửa sạch tội đời trần gian .

Ngước nhìn Thập Giá thở than
Nhủ thầm Thập giá nói gì người ơi???
Hai ngàn năm lẻ giữa đời
XIN VÂNG Chúa xóa tội tôi mỗi ngày

Hãm mình đền tội ăn chay
Trở về thống hối dừng ngay tội mình
Là ta tháo gỡ dấu đinh
Treo Con Người đã vì TÌNH thứ tha...

Sau ngày tĩnh tâm mùa Chay Thánh 2019.

Madalena Thy

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn