Theo tiếng chủ chăn - Lm. Xuân Quang

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1376 | Cập nhật lần cuối: 11/13/2014 11:03:44 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nụ cười rạng rỡ trên môi
Ngài như hạt giống đâm chồi mến thương
Trong sáng ví tựa tấm gương
Gần gũi tín hữu, dẫn đường tin yêu.

Thế giới nghiêng ngả liêu xiêu
Bạo lực, khủng bố tại nhiều quốc gia
Ngài mời con cái gần xa
Siêng năng cầu nguyện, mọi nhà hy sinh.

Lên tiếng chớ có làm thinh
Suy đồi đạo đức - giữ gìn gia phong
Xác - hồn hai mặt song song
Đừng mê vật chất, bẻ cong ngay lành.

Anh em chớ có tranh giành
Một chút lợi lộc mà đành nhẫn tâm
Chẳng còn cốt nhục tình thâm
Nuôi lòng thù hận, ngấm ngầm hại nhau.

Gia đình muốn hết thương đau
Tân Phúc Âm hóa hãy mau chu toàn
Là người Công giáo đường hoàng
Yêu người - mến Chúa, "lời vàng" nêu cao.

Theo tiếng chủ chăn - Lm. Xuân Quang

Lm. Xuân Quang

BAT - 12/11/2014