Tuổi già

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 607 | Cập nhật lần cuối: 9/6/2021 1:05:42 PM | RSS

“Nếu đã biết một ngày tôi sẽ chết,
Thì hôm nay tôi đã sống hay hơn”

***

Lá vàng rơi trước hàng ba,
Gợi lên cảm thức tuổi già đến nơi.
Một đời đã chẳng nghỉ ngơi,
Đến hồi lực kiệt, một hơi chẳng còn.
Tiếc chăng khi tuổi còn son,
Đã không gắng sức lên non, vượt đèo.
Bao lần hiểm trở sầu eo,
Bấy lần thất vọng chẳng leo vạch sầu.
Phải chi một chút kiên lâu,
Phải chi vững bước đỉnh đầu ngất cao,
Phải chi biết sống thế nào,
Làm người có ích mai sau hưởng nhờ.
Thôi rồi! Tất cả là mơ,
Ngồi nhìn, ước vọng để chờ hoá xanh.
Chồi non đợi sẵn trên cành,
Vàng kia rơi xuống, thiên thanh nảy mầm.
Kiếp trời cho bấy nhiêu năm,
Hết thời đua nở, hết thầm ước xa.


Lá vàng rơi trước hàng ba,
Gợi lên cảm thức tuổi già đến nơi./.

Little Stream

Nguồn: dongten.net