Ướp mặn miền thương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 601 | Cập nhật lần cuối: 7/21/2017 2:22:32 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5,13-14)

Ướp mặn miền thương

Tình yêu trao muối mặn

Bầu máu nóng sôi trào

Sắc hồng môi tươi tắn

Cuồn cuộn nỗi khát khao.

Lộng biển trời Thần Khí

Lòng trỗi dậy trí tri

Nở diệu kỳ huyền vỹ

Nơi Đức Chúa hộ trì.

Tình yêu ướp hồng ân

Đượm mặn nỗi xa gần

Vạn dặm đường lữ thứ

Nung nấu một tình thân.

Trao nhau đường sự thật

Trên bàn tay quan phòng

Của Thiên Chúa uy phong

Đấng sinh thành vạn vật.

Đến kín múc nơi Ngài

Hơi thở của ban mai

Nguồn sống của muôn loài

Thức tỉnh cả thiên thai.

Biền mặn sinh muối mặn

Gió cuộn ngàn khơi mặn

Máu hồng thơm vị mặn

Muối ướp mặn miền thương.

Hồn Biển

Đồng Xanh Thơ Sài gòn

Giáo xứ Mông Triệu. 13/6/2017