Hoàng đế hay tên ăn mày?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1247 | Cập nhật lần cuối: 4/16/2020 6:15:09 PM | RSS

Bị thuyết phục bởi những người láng giềng, nhà thần nghiệm Hồi giáo Farid tìm tới triều đình ở Delhi mong xin Hoàng đế Akbar ban cho dân làng một đặc ân.

Tới sân chầu, Farid thấy Hoàng đế Akbar đang cầu nguyện.

Cuối cùng, khi hoàng đế đã nhận lời, Farid liền hỏi, "Hoàng thượng vừa cầu xin điều gì ?"

Nhà vua trả lời: "Ta cầu xin Đấng Từ Bi ban cho ta thành công, của cải và trường thọ".

Farid vội vã quay lưng, vừa đi vừa nói: "Ta đến đây để gặp một Hoàng đế; thế mà gặp phải một tên ăn mày không hơn không kém những tên ăn mày khác!"

Hoàng đế hay tên ăn mày?

Anthony de Mello, S.J

(Trích "Bay lên đi")