Kỷ luật

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 155 | Cập nhật lần cuối: 6/25/2022 10:02:59 PM | RSS

KỶ LUẬT

Đệ tử muốn biết loại thiền quán nào mà Minh Sư đã thực tập mỗi sáng mai ở ngoài vườn, Minh Sư nói với họ:

- Khi thầy nhìn xem một cách chăm chú, thầy thấy bụi hồng nở hoa.

Họ hỏi:

- Tại sao người ta phải nhìn chăm chú để thấy bụi hồng?

Minh Sư nói:

- E rằng người ta thấy, không phải bụi hồng, mà là định kiến của họ về bụi hồng mà thôi.

Kỷ luật

TIẾT CHẾ

Rất nhiều lần người ta thấy Minh Sư cố thuyết phục đệ tử đừng lệ thuộc vào ngài, bởi vì điều đó sẽ cản trở họ tiếp xúc với Nguồn Suối nội tâm.

Người ta thường nghe Minh Sư nói:

- Có ba điều mà một khi quá gần sẽ gây nguy hại, khi quá xa thì sẽ bất lợi và tốt nhất là giữ một khoảng cách vừa phải. Ba điều đó là: hỏa hoạn, chính phủ và minh sư.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net