Phổ quát

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 119 | Cập nhật lần cuối: 1/15/2022 5:38:37 PM | RSS

PHƯỚC HẠNH

Một nhân viên mãi dịch cổ phần chứng khoán rất đau khổ vì gia tài khánh tận, đã đến một tu viện để tìm sự thanh thản nội tâm. Nhưng vì quá thất vọng nên không thể chiêm niệm được.

Sau khi ông ta ra về, Minh Sư đã nói một câu chua chát như sau:

- Những ai nằm đất sẽ không bao giờ bị té khỏi giường.

Phổ quát

PHỔ QUÁT

Minh Sư thường khuyên bảo người ta đừng nên sống trong một tu viện.

Ngài hay nói:Phổ

- Muốn tìm lợi ích của sách, bạn không cần phải sống trong một thư viện.

Có khi ngài còn nói một cách đanh thép hơn:

- Bạn có thể đọc rất nhiều sách mà chẳng bao giờ đặt chân đến một thư viện nào cả; cũng như thực hành tu đức mà chẳng bao giờ vào một đền thờ nào.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net