Tiến hóa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 117 | Cập nhật lần cuối: 11/19/2021 4:29:51 AM | RSS

TỚI ĐÍCH

- Con đường đưa tới thức giác khó hay dễ?

- Cũng không khó, cũng không dễ.

- Tại sao vậy?

- Tại vì thức giác không thực hữu.

- Vậy phải đi như thế nào để tới đích?

- Không phải đi. Đó là một hành trình không có khoảng cách. Hãy dừng bước và các con sẽ tới.

Tiến hóa

TIẾN HÓA

Ngày hôm sau Minh Sư bảo:

- Trời hỡi! Đi thì dễ hơn dừng lại.

Các đệ tử muốn biết tại sao.

- Vì ngày nào các con còn bước đi để đạt tới một mục đích, thì các con còn có thể bám víu vào một ước mơ. Khi dừng lại, các con phải đối diện với thực tế.

Các đệ tử đâm ra hoang mang nên hỏi:

- Làm thế nào các con có thể thay đổi được nếu không có mục tiêu hay những điều ước mơ?

- Thay đổi thực sự là thay đổi mà không cần ý chí. Hãy đối diện với thực tế, rồi sự thay đổi không ý chí sẽ xảy ra.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net