Triết lý

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 123 | Cập nhật lần cuối: 12/31/2021 7:30:27 PM | RSS

TRIẾT LÝ

Trước khi xin làm đệ tử, thỉnh sinh muốn Minh Sư xác quyết đôi điều. “Thầy có thể dạy bảo con về mục đích của nhân sinh không?"

“Thầy không thể.”

“Hay ít ra, thầy có thể dạy con về ý nghĩa cuộc đời chứ?”

“Thầy không thể."

“Thầy có thể cắt nghĩa cho con bản chất sự chết và sự sống ở đời sau không?”

“Thầy không thể."

Khách hành hương ra về, lòng đầy khinh miệt. Đệ tử chán nản vì Minh Sư đã để lộ sự kém cỏi của mình.

Bằng một giọng dịu dàng, Minh-Sư giải thích như sau: "Tìm hiểu bản chất và ý-nghĩa cuộc sống để làm gì, nếu các con không bao giờ cảm nếm cuộc sống? Thầy mong muốn các con nên thưởng thức mẩu bánh của mình hơn là nói dông nói dài về cái bánh ấy."

Triết lý

LÀM ĐỆ TỬ

Một khách hành hương muốn trở thành đệ tử, Minh Sư nói với ông: "Bạn có thể sống với tôi, nhưng bạn đừng trở thành người theo tôi.”

“Như vậy, con sẽ theo ai?”

“Không theo ai hết. Ngày nào bạn theo một ai đó thì bạn hết theo Chân-Lý."

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net