“Xin Chữa Lành Chúng Con”: ca nguyện trong mùa dịch bệnh