Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng