Cầu nguyện và bình tĩnh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi cộng đoàn Dân Chúa trong thánh lễ Chúa nhật 4.7.2021