Chúa Giêsu giảng dạy và xua trừ ma quỷ - Lm. Giuse Bùi Công Trác