Chúc mừng 30 năm linh mục của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng