ĐCV Thánh Giuse: Thánh lễ Phong chức Phó tế (30.01.2016)