Đêm nhạc "Tình ca Giêsu" - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)