ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)