ĐGH Phanxicô viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma, (18.1.2016)