Lắng nghe tiếng gọi giữa đời thường - Lm. GB Phương Đình Toại, MI