Lm. Giuse Trần Quang Vinh, người thợ xây kho tàng tri thức