Lời Mẹ Trong Đêm - Thơ: Vũ Thủy - Nhạc: Phạm Trung