Thánh Lễ Khai mạc Tổng Tu nghị dòng Đa Minh (9.7.2019)