Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (20.1.2016)