Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình