Ý cầu nguyện tháng 11/2017: Cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Châu Á