Việt Nam

 • Triết lý từ đôi giầy

  Triết lý từ đôi giầy

  9/3/2020 9:18:41 AM

  Một đôi giày, nếu chỉ có một chiếc, sẽ không bán được, thậm chí có cho cũng không ai lấy. Thế nên, chiếc còn lại rất quan trọng.

  ...xem chi tiết

 • Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh

  Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh

  8/30/2015 8:54:19 AM

  Điều gì đã khiến cho dòng nhạc của ông có sức cuốn hút lòng người đến vậy? Đối với tôi, một trong những nhân tố quan trọng hệ tại ở ca từ sâu sắc đậm tính triết lý nhân sinh được gạn lọc rất công phu. Triết lý con người trong ca từ nhạc Trịnh là...

  ...xem chi tiết

 • Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

  Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

  7/3/2015 9:07:22 PM

  Trống đồng là một lâu đài siêu vượt trong phạm vi văn hóa. Phần này sẽ trình bày sơ qua về mấy điểm vòng ngoài rồi tới những yếu tố triết nằm tràn ngập trên mặt trống và thân trống...

  ...xem chi tiết

 • Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

  Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

  6/11/2015 10:49:20 AM

  Trống đồng là một biểu tượng theo nghĩa uyên nguyên nhất tức một cơ quan của thực thể u linh, một sự chỉ đạo cuộc tiến hóa con người, vì thế cũng chính là bản tóm lược đầy đủ nền văn hóa Việt tộc...

  ...xem chi tiết

 • Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (2)

  Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (2)

  6/6/2015 4:43:45 PM

  Thời kỳ Đông Sơn là thời kỳ hình thành cái lõi đầu tiên của dân tộc. Thời kỳ này người Việt đã có sự quan sát thế giới bên ngoài khá tinh tế, từ đó tái tạo, biểu hiện khá chân thực, khéo léo (qua tượng bò, gà, v.v... làm bằng đất nung)...

  ...xem chi tiết

 • Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (1)

  Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam (1)

  6/4/2015 12:28:15 AM

  Lịch sử Triết học Việt Nam với tư cách là một bộ môn khoa học, nó chỉ mới được ra đời cách đây không lâu. Hiện nay, nó được trình bày rải rác trong các bộ sách về Lịch sử tư tưởng Việt Nam, chẳng hạn như của Nguyễn Đăng Thục, của Viện Triết học và của Trần Văn Giàu...

  ...xem chi tiết