Ban Giảng huấn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 938 | Cập nhập lần cuối: 12/10/2022 2:46:26 PM | RSS

1

Gv. Augustinô Huy

Trần Mạnh

CƯỜNG

Anh ngữ

Starter

2

Nt. Fenecia

P.

DAPITANON

Anh ngữ

Pre-intermediate 2

3

Lm. Rôcô

Nguyễn

DUY

Thánh nhạc

Thánh nhạc trong PV

4

Lm. Giuse

Hoàng Ngọc

DŨNG

Thần học

Tâm lý Mục vụ

5

Gv. G. Baotixita

Phạm Thành

ĐỨC

Thánh nhạc

Thanh nhạc 1

6

Gv. Michel

Nguyễn

HẠNH

Thần học

Văn hóa và tín ngưỡng

7

Gv. Maria

Nguyễn Vũ Diệu

HIỀN

Thánh nhạc

Thanh nhạc 1

8

Gv. Giuse

Lâm Đức

HÒA

Thánh nhạc

Các lớp đàn

9

Lm. Phêrô

Nguyễn Văn

HIỀN

Thần học

Linh đạo căn bản

10

Lm. Giuse

Vũ Hữu

HIỀN

Thần học

Mục vụ Truyền thông

11

Lm. Laurensô

Hoàng B.Quốc

HUY

Thần học

LCTX trong Kinh Thánh

12

Gm. Giuse

Đỗ Quang

KHANG (*)

Thần học

Thánh Kinh 100 tuần

13

Lm. Phaolô

Vũ Đỗ Anh

KHOA

Anh ngữ

Intermediate 1

14

Gv. G. Baotixita

Nguyễn Kim

KỲ

Thánh nhạc

Ký xướng âm 1,2,3

15

Gv. Anges

Bùi Thị Ngọc

LAN

Anh ngữ

Pre-intermediate 1

16

Gv. Antôniô

Đinh Tiến

LINH

Thánh nhạc

Phân tích hòa âm - Hòa âm

17

Gv. Phaolô

Nguyễn Ngọc

LINH

Thánh nhạc

Đánh nhịp 1 & 2

18

Lm. Giuse

Đặng Chí

LĨNH

Thần học

Mầu nhiệm Thiên Chúa

19

Lm. Ph. Xaviê

Bảo

LỘC

Thần học

Mầu nhiệm Giáo hội

20

Lm. Antôn

Hà Văn

MINH

Thần học

Bí tích tổng quát

21

Lm. Patrick

T.

PALMER (*)

Anh ngữ

Pre-intermediate 3

22

Lm. Gioakin M.

Hà Ngọc

PHÚ

Thần học

Hiện tại hóa Lời Chúa

23

Lm. Antôn

Nguyễn Ngọc

SƠN

Thần học

Học thuyết xã hội

24

Lm. Gioan

Bùi Thái

SƠN

Thần học

Giáo luật về hôn nhân

25

Gv. G. Baotixita

Nguyễn Trường

SƠN

Mục vụ

Biên tập phim ảnh

26

Lm. Micae

Trương Thanh

TÂM (*)

Mục vụ

Pp phân tích xã hội

27

Lm. Giuse

Phạm Văn

TRỌNG

Thần học

Luân lý căn bản

28

Lm. Antôn

Lê Quang

TRINH

Anh ngữ

Pre-intermediate 3

29

Nt. Maria

Nguyễn T. Thanh

Mục vụ

Tâm bệnh học

30

Lm. Giuse

Lê Quang

TUẤN

Thần học

Kitô học

31

Gm. Luy

Nguyễn Anh

TUẤN (*)

Thần học

Luân lý tính dục và gia đình

32

Lm. Giuse

Vương Sĩ

TUẤN

Thần học

Mục vụ căn bản

33

Lm. Stêphanô

Lê Thành

TỰU

Anh ngữ

Dịch thuật căn bản

34

Nt. Agnès

Ng Thị Cảnh

TUYẾT

Thần học

Phúc Âm Nhất Lãm

35

Nt. Maria

Nguyễn T. Hồng

QUẾ

Mục vụ

Kỹ năng sống

36

Gv. Micae

Nguyễn Quyết

THẮNG

Anh ngữ

Elementary 2

37

Gv. Maria

Nguyễn Thị Đoan

THÙY

Thánh nhạc

Thanh nhạc 2 & 3

38

Gv. Maria Christian

Nguyễn Bảo

Anh ngữ

Elementary 1

39

Gv. Têrêsa

Đặng Giao Nhã

UYÊN (*)

Anh ngữ

Elementary 2

40

Gv. Anna

Hoàng Tường

VY

Anh ngữ

Phonetic
Intermediate 1

(*) Chuyển công tác

Học viện Mục vụ TGP

(5/2021)