Video

 • Mục vụ gia đình: Giúp gia đình bật dậy sau khủng hoảng , xung đột

  Mục vụ gia đình: Giúp gia đình bật dậy sau khủng hoảng , xung đột

  9/2/2019 1:15:18 PM
 • ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ

  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ

  8/27/2019 11:29:48 AM
 • ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Làm việc Tông đồ với Hội Thánh

  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Làm việc Tông đồ với Hội Thánh

  8/26/2019 8:15:26 PM
 • Đức Gm Louis: Chuẩn hôn phối hưởng nhờ đặc ân Phaolô

  Đức Gm Louis: Chuẩn hôn phối hưởng nhờ đặc ân Phaolô

  8/25/2019 7:54:37 PM
 • Bài giảng lễ Bế mạc Tuần lễ Giáo lý 2019 của TGP Sài Gòn

  Bài giảng lễ Bế mạc Tuần lễ Giáo lý 2019 của TGP Sài Gòn

  8/20/2019 10:49:50 AM
 • Tổng Tu nghị dòng Đa Minh - Bản tin 6

  Tổng Tu nghị dòng Đa Minh - Bản tin 6

  8/8/2019 2:59:38 AM
 • Chiêu sinh lớp Tìm hiểu Ơn gọi 2019-2020

  Chiêu sinh lớp Tìm hiểu Ơn gọi 2019-2020

  8/6/2019 3:38:10 PM
 • Nghi thức nhận chức bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh (13.7.2019)

  Nghi thức nhận chức bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh (13.7.2019)

  8/5/2019 3:58:24 AM
 • Văn nghệ chào mừng Tổng tu nghị dòng Đa Minh (10.7.2019)

  Văn nghệ chào mừng Tổng tu nghị dòng Đa Minh (10.7.2019)

  8/3/2019 11:24:41 PM
 • Vòng đời của một gia đình: Lm. G.B Phương Đình Toại

  Vòng đời của một gia đình: Lm. G.B Phương Đình Toại

  7/31/2019 4:44:54 AM
 • Thánh Lễ Khai mạc Tổng Tu nghị dòng Đa Minh (9.7.2019)

  Thánh Lễ Khai mạc Tổng Tu nghị dòng Đa Minh (9.7.2019)

  7/30/2019 2:53:54 AM
 • Thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè LTS 2019

  Thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè LTS 2019

  7/29/2019 6:39:23 PM
 • Mục vụ gia đình: Muốn có con mà không muốn có chồng?

  Mục vụ gia đình: Muốn có con mà không muốn có chồng?

  7/29/2019 3:55:50 AM
 • ĐTC Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Putin của Nga

  ĐTC Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Putin của Nga

  7/27/2019 8:27:19 PM
 • Lời cảm ơn của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  Lời cảm ơn của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  7/22/2019 4:23:03 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium (29.6.2019)

  ĐGH Phanxicô dâng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium (29.6.2019)

  7/21/2019 12:58:16 PM
 • TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (26.6.2019)

  TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (26.6.2019)

  7/16/2019 6:29:00 PM
 • ĐGH Phanxicô: Kitô hữu đích thực không nói xấu

  ĐGH Phanxicô: Kitô hữu đích thực không nói xấu

  7/16/2019 11:05:00 PM
 • Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  7/16/2019 2:52:14 AM
 • Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  7/11/2019 9:03:39 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  7/9/2019 6:55:12 AM
 • Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  7/7/2019 2:19:20 AM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  7/4/2019 5:00:13 PM
 • ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  7/3/2019 7:53:41 AM
 • Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  7/3/2019 11:53:28 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  7/2/2019 8:09:35 AM
 • ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  6/24/2019 2:23:37 AM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  6/23/2019 6:57:18 AM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  6/23/2019 6:53:41 AM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  6/23/2019 1:37:34 AM
Trang: 2 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11