Video

 • Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  Tỉnh Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn: đón ĐHY João Braz de Aviz

  9/23/2018 7:41:45 PM
 • Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  Trung Tâm Mục Vụ: ĐHY João Braz de Aviz gặp gỡ các tu sĩ

  9/19/2018 1:16:09 PM
 • Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  Bạn biết gì về Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn?

  9/6/2018 11:38:44 PM
 • TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  TTMV: Liên tu sĩ gặp gỡ ĐHY João Braz de Aviz (3.9.2018)

  9/19/2018 5:17:26 PM
 • TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  TTMV: Thánh lễ do ĐHY João Braz de Aviz chủ tế (3.9.2018)

  9/17/2018 7:29:12 AM
 • Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  Thánh lễ an táng Cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn (3.9.2018)

  9/17/2018 5:59:31 AM
 • Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  Thánh lễ cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (1.9.2018)

  9/15/2018 6:02:18 AM
 • TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  TTMV: Lm P.X Vũ Thế Toàn giải đáp về phụng vụ và đời sống hôn nhân

  9/13/2018 8:37:27 PM
 • Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  Thường huấn tu sĩ: Đời tu trở về nguồn cội Tin Mừng

  9/13/2018 3:24:01 PM
 • Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  Không có sinh linh nào là một sản phẩm hỏng

  9/12/2018 11:01:05 PM
 • Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  9/1/2018 10:42:46 AM
 • Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  8/31/2018 3:48:38 PM
 • Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  9/1/2018 8:54:33 AM
 • Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  8/30/2018 2:31:23 PM
 • Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  8/28/2018 5:24:08 PM
 • ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  8/28/2018 7:54:55 PM
 • Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  8/27/2018 1:52:36 AM
 • Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  8/23/2018 11:09:20 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  8/24/2018 7:12:33 AM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  8/19/2018 9:44:48 PM
 • Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  8/17/2018 7:41:25 AM
 • Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  8/14/2018 2:40:50 PM
 • Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  8/13/2018 9:10:21 PM
 • Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  8/12/2018 7:08:15 PM
 • Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  8/9/2018 8:26:36 PM
 • Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  8/9/2018 12:06:19 PM
 • Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  8/6/2018 2:10:40 PM
 • Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  8/7/2018 5:40:25 PM
 • Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  8/4/2018 11:09:09 AM
 • Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  8/1/2018 10:37:56 PM
Trang: 2 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11