Video

 • Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  9/6/2018 2:31:23 AM
 • Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  9/3/2018 5:24:08 PM
 • ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  9/3/2018 11:54:55 PM
 • Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  8/30/2018 9:52:36 PM
 • Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  8/28/2018 11:09:20 AM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  8/28/2018 11:12:33 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  8/23/2018 1:44:48 PM
 • Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  8/19/2018 7:41:25 AM
 • Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  8/16/2018 10:40:50 PM
 • Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  8/15/2018 9:10:21 PM
 • Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  8/15/2018 3:08:15 PM
 • Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  8/13/2018 12:26:36 PM
 • Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  8/12/2018 4:06:19 PM
 • Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  8/9/2018 6:10:40 PM
 • Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  8/9/2018 5:40:25 AM
 • Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  8/7/2018 11:09:09 PM
 • Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  8/3/2018 6:37:56 PM
 • Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  7/28/2018 10:23:56 AM
 • Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  7/29/2018 10:02:28 PM
 • Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  7/28/2018 1:48:06 PM
 • Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  7/28/2018 3:57:29 AM
 • Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  3/5/2018 6:48:24 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  7/23/2018 9:20:19 PM
 • Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  7/23/2018 7:19:30 PM
 • Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  7/21/2018 12:47:11 AM
 • Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  7/23/2018 11:19:15 AM
 • ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  7/16/2018 10:35:59 PM
 • Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  7/15/2018 8:23:25 PM
 • Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  7/17/2018 12:13:58 AM
 • Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  7/13/2018 3:43:01 AM
Trang: 9 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11