Video

 • Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  8/6/2017 4:30:49 AM
 • Thánh nữ Maria Mađalêna

  Thánh nữ Maria Mađalêna

  8/3/2017 3:14:18 PM
 • Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  8/5/2017 9:08:32 PM
 • TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  7/21/2017 2:10:31 PM
 • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  7/21/2017 1:36:49 PM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  7/14/2017 6:13:44 PM
 • ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  7/11/2017 10:59:32 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  7/10/2017 10:36:43 PM
 • Gia đình là nền tảng của xã hội

  Gia đình là nền tảng của xã hội

  7/5/2017 8:53:08 AM
 • Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  7/5/2017 8:05:56 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  7/3/2017 10:07:13 PM
 • Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  6/26/2017 9:16:35 AM
 • Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  6/17/2017 3:59:53 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  6/20/2017 3:47:21 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  6/12/2017 8:44:17 AM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  6/10/2017 1:16:14 PM
 • Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  6/11/2017 1:45:23 AM
 • TTMV: Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 51

  TTMV: Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 51

  6/8/2017 11:20:40 AM
 • Lễ Tuyên Thánh hai chân phước Phanxicô và Giacinta (13.5.2017)

  Lễ Tuyên Thánh hai chân phước Phanxicô và Giacinta (13.5.2017)

  5/26/2017 5:08:58 AM
 • ĐGH Phanxicô: đêm canh thức tại Fatima (12.05.2017)

  ĐGH Phanxicô: đêm canh thức tại Fatima (12.05.2017)

  5/25/2017 11:02:02 AM
 • Phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

  Phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

  5/25/2017 2:59:05 PM
 • Phim ``The Confession`` (Xưng tội)

  Phim "The Confession" (Xưng tội)

  5/19/2017 1:51:19 AM
 • Đại chủng viện Sài Gòn: Gia đình và ơn gọi linh mục

  Đại chủng viện Sài Gòn: Gia đình và ơn gọi linh mục

  5/19/2017 5:53:43 PM
 • Lễ an táng cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh (3.5.2017)

  Lễ an táng cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh (3.5.2017)

  5/15/2017 2:53:41 AM
 • Đêm Thánh nhạc Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

  Đêm Thánh nhạc Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

  5/13/2017 4:11:22 AM
 • ĐGH Phanxicô thăm Thượng phụ Chính Thống Copte

  ĐGH Phanxicô thăm Thượng phụ Chính Thống Copte

  5/13/2017 8:11:34 PM
 • ĐGH Phanxicô tông du Ai Cập (28.4.2017)

  ĐGH Phanxicô tông du Ai Cập (28.4.2017)

  5/13/2017 4:11:45 PM
 • Thánh Faustina: Tông đồ Lòng Chúa thương xót

  Thánh Faustina: Tông đồ Lòng Chúa thương xót

  5/5/2017 8:19:00 AM
 • TTMV: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa (23.4.2017)

  TTMV: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa (23.4.2017)

  5/9/2017 7:40:29 AM
 • TTMV: Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh ``QUYỀN NĂNG CỦA SỰ SỐNG LẠI``

  TTMV: Thánh nhạc Mừng Chúa Phục Sinh "QUYỀN NĂNG CỦA SỰ SỐNG LẠI"

  4/28/2017 2:40:11 AM
Trang: 9 / 22 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11