Video

 • Thánh lễ Tạ ơn 10 năm Caritas TGP Sài Gòn (19.10.2019)

  Thánh lễ Tạ ơn 10 năm Caritas TGP Sài Gòn (19.10.2019)

  11/9/2019 1:08:21 AM
 • Thánh John Henry Newman: Nhà văn thư tín (1801-1890)

  Thánh John Henry Newman: Nhà văn thư tín (1801-1890)

  11/3/2019 6:01:20 AM
 • Đêm Thánh ca Việt Nam - Song ngữ 2019 (trực tuyến)

  Đêm Thánh ca Việt Nam - Song ngữ 2019 (trực tuyến)

  11/3/2019 4:15:13 PM
 • Trực tuyến: Chuyên đề Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của gia đình (2019)

  Trực tuyến: Chuyên đề Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của gia đình (2019)

  11/5/2019 3:49:38 AM
 • Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói về Tháng Truyền giáo ngoại thường

  Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói về Tháng Truyền giáo ngoại thường

  11/2/2019 1:07:15 AM
 • TTMV: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của người trẻ

  TTMV: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của người trẻ

  10/27/2019 9:51:49 AM
 • Bài giảng trong thánh lễ giỗ giáp năm của Lm. Phaolô Lê Tấn Thành

  Bài giảng trong thánh lễ giỗ giáp năm của Lm. Phaolô Lê Tấn Thành

  10/25/2019 4:17:26 AM
 • Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon (6.10.2019)

  Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon (6.10.2019)

  10/24/2019 5:27:33 AM
 • TTMV (5.10.2019): chuyên đề ``Thi ca trong Niềm vui Ân sủng``

  TTMV (5.10.2019): chuyên đề "Thi ca trong Niềm vui Ân sủng"

  10/22/2019 9:51:48 PM
 • HĐGMVN: Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

  HĐGMVN: Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

  10/19/2019 4:57:37 PM
 • Đôi nét về Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng

  Đôi nét về Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng

  10/18/2019 9:36:53 PM
 • Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng

  Đón tiếp và ngày khai mạc Đại hội XIV tại TTMV Gp Hải Phòng

  10/22/2019 4:57:00 AM
 • Nên Thánh - Con đường trẻ thơ (Dòng Kín 1.10.2019)

  Nên Thánh - Con đường trẻ thơ (Dòng Kín 1.10.2019)

  10/22/2019 4:57:21 PM
 • Đức cha Giám quản: Hạnh phúc của những ao tù nhỏ bé

  Đức cha Giám quản: Hạnh phúc của những ao tù nhỏ bé

  10/16/2019 3:12:42 AM
 • Ơn gọi hôn nhân - Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Ơn gọi hôn nhân - Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  10/17/2019 4:10:51 AM
 • Sinh hoạt Giáo lý Thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái

  Sinh hoạt Giáo lý Thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái

  10/10/2019 7:24:28 AM
 • Anh biết SỐNG là Anh biết Chết - Lm. Trịnh Tín Ý

  Anh biết SỐNG là Anh biết Chết - Lm. Trịnh Tín Ý

  10/12/2019 4:35:50 AM
 • Ai làm chủ đời tôi?

  Ai làm chủ đời tôi?

  10/11/2019 11:07:39 AM
 • Học viện Công giáo VIệt Nam: Hướng đến tương lai

  Học viện Công giáo VIệt Nam: Hướng đến tương lai

  10/5/2019 7:27:50 AM
 • Caritas Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người

  Caritas Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp trồng người

  9/30/2019 11:42:19 AM
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trùng tu hay tạm ngưng?

  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trùng tu hay tạm ngưng?

  9/26/2019 12:00:00 PM
 • Vấn đề xâm hại trẻ em: Trao đổi với Lm. G.B Phương Đình Toại

  Vấn đề xâm hại trẻ em: Trao đổi với Lm. G.B Phương Đình Toại

  9/29/2019 4:23:31 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp Hội đồng Giám mục Madagascar (7.9.2019)

  ĐGH Phanxicô gặp Hội đồng Giám mục Madagascar (7.9.2019)

  9/26/2019 3:27:16 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp gỡ chính quyền Madagascar (7.9.2019)

  ĐGH Phanxicô gặp gỡ chính quyền Madagascar (7.9.2019)

  9/25/2019 5:10:15 PM
 • ĐGH Phanxicô gặp chính quyền Mozambique

  ĐGH Phanxicô gặp chính quyền Mozambique

  9/26/2019 1:42:44 AM
 • Cuộc Đời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta (kính ngày 5/9)

  Cuộc Đời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta (kính ngày 5/9)

  9/26/2019 11:22:31 AM
 • Thánh Lễ Nhậm Chánh xứ Giáo xứ Thủ Thiêm

  Thánh Lễ Nhậm Chánh xứ Giáo xứ Thủ Thiêm

  9/23/2019 12:14:58 PM
 • Mục vụ gia đình: Giúp gia đình bật dậy sau khủng hoảng , xung đột

  Mục vụ gia đình: Giúp gia đình bật dậy sau khủng hoảng , xung đột

  9/12/2019 9:15:18 PM
 • ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ

  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Vai trò của Kinh Thánh trong sứ vụ Tông đồ

  9/1/2019 7:29:48 PM
 • ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Làm việc Tông đồ với Hội Thánh

  ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Làm việc Tông đồ với Hội Thánh

  9/5/2019 4:15:26 AM
Trang: 7 / 32 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11